Nabízíme v novém školním roce

 
 

Vážení rodiče, nabízíme vám

systém, Evidence docházky žáka“.

Smyslem je zajistit kontrolu rodiče nad příchodem a odchodem dítěte do a ze školy. Dítě svůj čip přiloží u vstupu do školy ke čtečce, ta jeho příchod / odchod zaznamená a odešle během několika minut jednomu ze zákonných zástupců SMS zprávu o přítomnosti dítěte ve škole nebo odchodu ze školy.

Systém je nastaven tak, že bude odesílat  univerzální text (*** Registrace žáka ***) v každém čase. Každým přiložením čipu bude odeslána stejná SMS pouze s jiným časovým údajem.

Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte prosím návratku (přinese vaše dítě ze školy, nebo dostanete v kanceláři školy), kterou odevzdáte v kanceláři školy a zároveň zaplatíte poplatek 200 Kč za rok (20,- Kč za měsíc).

 Vaše dítě obdrží čip, který je majetkem školy a který, při zrušení této služby, je nutno vrátit.

V případě ztráty čipu je účtován poplatek 70,- Kč.

 

Mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka  a jeho příslušnost k naší škole. Kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR.  

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

    • funguje jako čipová karta do jídelny
    • je oficiálním průkazem žáka naší školy
    • slouží jako doklad o věku držitele (např. pro zlevněné jízdné)
    • slevy na více než 2 000 místech v ČR

kompletní seznam slev a informací najdete na www.isic.cz

Platnost školního průkazu ISIC Školák je 5 let ode dne vydání a je omezena dobou školní docházky na naši školu.

Cena průkazu je 250,- Kč. V případě ztráty či zničení je vystaven duplikát za 110,- Kč.

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem o vystavení tohoto průkazu, vyplňte prosím Žádost o vystavení průkazu (na požádání vydá třídní učitelka nebo kancelář školy) a odevzdejte v kanceláři školy s poplatkem 250,- Kč.