Jídelna

 

„Cesta žaludkem vede nejen k srdci, ale i ke zdraví.“
České přísloví

 

O naše žaludky se starají:

vedoucí kuchyně: Kamila Míchalová
hlavní kuchařka: Marie Hrychová
kuchařky: Vladimíra Géciová, Jana Kašková, Marcela Králíková, Taťána Hudková

Cena obědů:

1. kategorie 7 – 10 let: 19,- Kč
2. kategorie 11 – 14 let: 21,- Kč
3. kategorie 15 let a více: 22,- Kč

změna od 1. září 2020
Kategorie 7-10 let……………..oběd:  23,- Kč
Kategorie 11-14 let…………….oběd: 25,- Kč
Kategorie 15 let a více…….….oběd: 26,- Kč

Zálohy trvalým nebo jednorázovým příkazem

Výše zálohy = 550,-Kč

Platby za stravné:

1. v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně
2. převodem z běžného účtu na účet školy:
č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutné uvést přidělený variabilní symbol

Žák se stává strávníkem po vyplnění přihlášky – kancelář ved. kuchyně.

Čip

Je doklad, na základě kterého obdrží žák oběd. Pokud čip ztratí či poškodí, zakoupí si u vedoucí kuchyně novou. Ztrátu je nutné okamžitě nahlásit!

Cena čipu je 100,- Kč

Výdej obědů:

strávníci: od 11:15 hod. do 14:00 hod.
do jídlonosičů: od 11:15 hod. do 11:30 hod.

Rodiče si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče první den nepřítomnosti žáka, další dny musí stravné odhlásit.

Přihlašování odhlašování obědů:

1. internetové přihlašování
2. box v jídelně
3. u vedoucí kuchyně:
– v kanceláři
– na tel. čísle 474 335 123, 724 816 745
– e-mail: skolnijidelna@1zskadan.cz

Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.

Označování alergenů:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Na základě předpisů
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8
odstavec 10

máme jakožto školní jídelna povinnost od 13. 12. 2014 označovat alergenové složky, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Specifikace alergenů:
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují
u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce: Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

ALERGENY V POTRAVINÁCH
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1) Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich


Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist

Archivy