Historie školy

 
 

První zpráva o naší škole je zaznamenána v kronice školy již 28.6.1946 od ředitele Josefa Greifa.

První zprávy z kroniky Do 7. září 1919 byly české děti nuceny navštěvovat školu německou a téměř všechny propadaly germanizaci. Školská rada v Praze uznala oprávněný požadavek Čechů na zřízení českého školství v Kadani. Proto 27. září 1919 byla zajištěna učebna pro českou školu. A jak praví naše kronika zástupci Čechů byli : V. Horák, statkář, Jan Čech, truhlářský pomocník, Karel Franěk, hokynář a V. Valta, finanční dozorce, všichni z Kadaně. Místo pro učebnu a kabinet bylo nalezeno v budově staré hospodářské školy čp. 456, Jahnova ulice. Poněvadž tato budova nevyhovovala, byla proto vystavěna nová , moderní budova hospodářské školy v letech 1902 - 1904. Zde byly české škole propůjčeny místnosti. Zemská školní rada č. 1617 - 91785 dne 20.9.1919 zřídila zde jednotřídní školu obecnou. Toto vše sledoval učitel František Šabata, rodák z Jičínska. Po 1. světové válce byl jmenován správcem školy v Kadani a 27. a 28. října provedl zápis do školy. Vyučování začalo 19. listopadu. Počátkem šk. roku 1920/21 byla povolena postupná druhá třída. Od 1. září 1927 byla povolena 3. třída postupná a ze školy se stala dvojtřídka a byla připojena k k veřejné měšťanské škole. 1. září 1928 byla otevřena 1. třída měšťanské školy. Po odchodu učitele Šabaty do Horní Vsi u Chomutova byl ředitelem ustanoven Jar. Fr. Urban. 1. září 1929 byla otevřena 3. třída měšťanská a protože zde bylo málo místa, zahájil ředitel jednání o uvolněná místa v německém gymnáziu. Jednání byla úspěšná. 1. září 1930 byla již otevřena 4. tř. obecná a 3. roč. měťanské školy. Nakonec byla celá škola měšťanská umístěna v hospodářské budově. Další svědectví o vzniku školy pokračují v kronice na základě svědectví řídícího učitele J. Brumlicha. Do zdárného rozvoje českého školství zasáhly poměry v Německu pod vedením Adolfa Hitlera. Po válce pověřilo ministerstvo školství a osvěty odborného učitele Karla Krabce a Václava Lemberga organizací školství v okrese Kadaň.. Ředitelem měšťanské školy byl pověřen M. Hacmac a řídící učitel J. Brumlich byl pověřen řízením obecné školy. Vyučování začalo 3. září 1945. V této době zde byla dívčí a chlapecká škola, které byly sloučeny ve šk. roce 1948/49 a následně opět rozděleny. Ve školním roce 1974/75 byla otevřena nová budova školy typu Brno-Lesná s tělocvičnou a bazénem. Ve školním roce 1992/93 byla škola převedena na školu s právní subjektivitou od 1.1.1993 Ředitelé a zástupci školy: do roku 1954 se ve vedení školy chlapecké i dívčí střídali F. Šabata , J.F.Urban , M. Hacmac , J. Brumlich , J. Greif

ředitel školy

zástupce ředitele školy pro nižší a vyšší stupeň

Václav Lemberg 1954 - 1959

J. Kokeš 1954 - 1959

F. Pěnkava 1954 - 1957

M. Hacmac 1957 - 1959

 Miroslav Hacmac 1959 - 1965

 J. Kokeš 1959 - 1961

F. Kučera 1959 - 1961

P. Marušiak 1961 - 1965

J. Lesný 1961 - 1965

Jan Lesný 1965 - 1990

P. Marušiak 1965 - 1967

K. Mertová 1965 - 1971

M. Majerová 1965 - 1967

F. Kučera 1967 - 1970

Z. Hyklová 1970 - 1971

O. Votavová 1971 - 1987

P. Moravec 1971 - 1973

R. Píclová 1973 - 1975

J .Fousek 1975 - 1993

I. Popsimovová 1987 - 1990

Olga Votavová 1990 - 2002

I. Popsimovová 1990 - 2006

Václav Vavřík 2002 - 2008 P. Soukup 2006 - 2008
Irena Gahlerová 2008 - P. Soukup 2008 -
První dochované fotografie z kroniky
Školní rok 1955/56 a 1956/57 Učitelský sbor z roku 1967
132 image018
Stavba nové budovy školy typu Brno - Lesná
Image Image (4)
Image (3) Image (2)
B000101 1zs
25.3.1974 se žáci 2. stupně přestěhovali do nové školy, kde byl dokončen pavilon B. Po dokončení pavilonu A se 3.6.1974 přestěhovaly zbývající třídy. 2. září 1974 byl slavnostně zahájen školní rok 1974/75 a oficiálně byla předána nová budova typu Brno-Lesná. V roce 2008 se škola dočkala opravy. Byla vyměněna stará netěsnící okna za nová plastová a celá škola byla zateplena. Od září 2012 je součástí naší školy mateřská školka, která je nově moderně vybudována a má k dispozici také nové krásné a rozlehlé dětské hřiště. SAMSUNG CAMERA PICTURES