Environmentální výchova

 
Environmentální výchova - znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používá označení Ekologická výchova. Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti: • Energie (šetření, alternativní energie) • Hospodaření s odpady (třídění odpadu) • Jaderná energetika • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy • Ozonová díra • Udržitelný rozvoj • Změny klimatu (oteplování) • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší Koordinátorka ekologické výchovy – Mgr. Soňa Vojířová V rámci této výchovy jsme zapojeni do: 1) do celostátní soutěže škol - sběr papíru 2) do Recyklohraní - sběr elektrozařízení, baterií a spolupracujeme s: Lesy ČR a.s.

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist