Environmentální výchova

 

Environmentální výchova – znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používá označení Ekologická výchova.
Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

• Energie (šetření, alternativní energie)
• Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
• Jaderná energetika
• Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
• Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
• Ozonová díra
• Udržitelný rozvoj
• Změny klimatu (oteplování)
• Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

Koordinátorka ekologické výchovy – Mgr. Soňa Vojířová

V rámci této výchovy jsme zapojeni do:
1) do celostátní soutěže škol – sběr papíru
2) do Recyklohraní – sběr elektrozařízení, baterií

a spolupracujeme s: Lesy ČR a.s.

 

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist

Archivy