Družina

 
Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“ Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmový činnosti, odpočinku a rekreace žáků. vedoucí vychovatelka: Hana Martínková (1. oddělení – Skřítci) vychovatelka: Mgr. Jaroslava Nováková (2. oddělení – Sluníčka) vychovatelka: Vlasta Šilhanová (3. oddělení – Lvíčata) tel.: 722 179 329

Provoz školní družiny

Provozní doba: 5.30 - 16.00 hod. V době třídních schůzek se provozní doba dle potřeb rodičů prodlužuje až do 17.00 hod. Hlavní prázdniny: zavřeno. Vedlejší prázdniny: otevřeno v případě přihlášení počtu minimálně 15 žáků.

Přihlašování a odhlašování:

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií. 1. žáci 1. a 2. ročníku zaměstnaných rodičů. 2. Žáci 3. a 4. ročníku zaměstnaných rodičů. 3. Dojíždějící žáci 1. – 4. ročníku. 4. Celotýdenní docházka v plném režimu. Ukončení docházky v průběhu školního roku musí být provedeno písemně zákonným zástupcem.

Příspěvek rodičů:

Příspěvek byl stanoven ve výši 100 Kč měsíčně na jednoho žáka, další sourozenec platí 50 Kč měsíčně. • na celý školní rok: zaplatit do 15. září 1 000,- Kčnebo 2 splátky: 1. splátka: září až prosinec: zaplatit do 15. září 400,- Kč 2. splátka: leden až červen: zaplatit do 15. ledna 600,- Kč Příslušné částky hradí rodiče v kanceláři školy, nebo bezhotovostně na účet školy. č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka Žák bude do družiny přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku. V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací. Příspěvek se neplatí po dobu hlavních prázdnin. Pokud částka nebude zaplacena, může ředitelka školy rozhodnout o případném vyřazení žáka ze ŠD.

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 702 292 632
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
tel.: 722 742 515
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist