14V průběhu měsíců října až prosince 2015 jsem se svými žáky, třídou 7.B, uskutečnila čtenářské dílny v rámci projektu tzv. Výzva č. 56 – „Do světa a do knihovny“, který nám umožnil čerpat dotace z evropských fondů na nákup nových knih.
Rozvoji čtenářské gramotnosti věnujeme na škole velkou pozornost. Jsme také zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“. Oba projekty jsou velmi oblíbené a právě jejich obliba nás přivedla na myšlenku připravit celoroční školní projekt „Kniha“ (realizace poprvé v roce 2013). V průběhu školního roku v rámci těchto projektů organizujeme pro žáky na 2. stupni soutěž „Budeš nejlepším čtenářem?“

Před 1. čtenářskou dílnou jsme si stanovili Pravidla čtenářské dílny. Dle čistě vlastního výběru si děti přinesly jednu knihu z domova. Pro pořádání dílen jsem vybrala aulu, která je velice vhodná svým vybavením. Na zemi leží koberec, dostatek světla zajišťují velká okna. V aule se nachází pohodlné židle i měkké polštářky. Klidnou atmosféru dotvářejí nádherné květiny. Zároveň je členěna tak, že si každý může najít svůj koutek, ve kterém se cítí dobře.
Děti si během dílny četly z knihy a potom vypracovaly úkoly z pracovního listu, které ověřily, jak porozuměly textu.

V reakcích žáků na dílny jsem zaznamenala, že se jim líbily. Připadalo jim, že čas vyhrazený na dílnu hrozně rychle uběhl. Někteří mi potom říkali, že hodina byla odpočinková, protože se neučili. Čtenářskou dílnu tedy nevnímali jako něco nuceného, což je podle mého názoru důležité.

2

Díky projektu se nám podařilo obohatit školní knihovnu o knihy, které budeme dále využívat. Jistě přivedou více dětí do školní knihovny. V dílnách budeme určitě pokračovat.
Pomohou nám v naplňování hlavního cíle, aby si každý našel tu „svoji“ knihu.

Děkuji všem holkám a klukům ze 7.B za pěknou atmosféru a už se těšíme na další dílny.
Mgr. Martina Seifertová a žáci 7.B

35678 ‚https://‘ “>

1135 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno