Budoucí prvňáčci

 

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku ve čtvrtek 7. června od 15,30 hodin v aule školy.

Představíme Vám paní učitelky 1. tříd, dozvíte se informace ohledně nákupu pomůcek do 1. třídy a průběhu zahájení školního roku. Rádi Vám také odpovíme na případné dotazy. Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2018 - 19

Školní rok zahajujeme v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin. Přivítáme vás v aule školy, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti zástupce z města. V 9:30 hodin zahájíme školní rok všichni společně naší školní hymnou a vztyčením školní vlajky. Ukončení výuky prvního dne bude cca 9,45 hodin. úterý 4. září: výuka od 8:00 do 9:40 hodin ve třídách od středy 5. září: výuka dle rozvrhu Třídní schůzky: První třídní schůzky plánujeme na čtvrtek 13. září 2018 od 15,30 hodin,  kde vám třídní učitelky poskytnou základní informace (možnost změny termínu vyhrazena). Družina: Přihlášky do družiny je možné podávat od 28.8.2018 u vedoucí vychovatelky p. Martínkové (podrobnější informace viz.sekce Družina). Jídelna: Přihlášky a zakoupení obědů na měsíc září je možné od 27.8.2018 ve školní jídelně u vedoucí kuchyně p. Míchalové (podrobnější informace viz. sekce Jídelna). Další informace  

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist