Budoucí prvňáčci

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2017 – 18

Školní rok zahajujeme v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin.
Přivítáme vás v aule školy, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti zástupce z města.

V 9:30 hodin zahájíme školní rok všichni společně naší školní hymnou a vztyčením školní vlajky.

Ukončení výuky prvního dne bude cca 9,45 hodin.

úterý 5. září: výuka od 8:00 do 9:40 hodin ve třídách
od středy 6. září: výuka dle rozvrhu

Třídní schůzky: První třídní schůzky plánujeme na čtvrtek 14. září 2017 od 15,30 hodin,  kde vám třídní učitelky poskytnou základní informace (možnost změny termínu vyhrazena).

Družina: Přihlášky do družiny je možné podávat od 29.8.2017 u vedoucí vychovatelky p. Martínkové (podrobnější informace viz.sekce Družina).

Jídelna: Přihlášky a zakoupení obědů na měsíc září je možné od 23.8.2017 ve školní jídelně u vedoucí kuchyně p. Míchalové (podrobnější informace viz. sekce Jídelna).

Další informaceZákladní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

TOPlist