V měsíci říjnu bude do výuky na naší škole zařazen dlouhodobý projekt „Umíme si poradit“ .

V současné složité politicko-bezpečnostní situaci v Evropě je opodstatněný a nezastupitelný. V rámci projektu se žáci seznamují se zásadami chování v mimořádných situacích a upevňují své kompetence v oblasti první pomoci.

Účastní se exkurzí, praktických ukázek a činností, které jim pomohou zvládat krizové události a havárie. 

UP-1

UP-2

 

250 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno