Vážení rodiče,

dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří zažádali o odklad školní docházky.

Žádosti o odklad školní docházky zpracováváme, o termínu vyzvednutí rozhodnutí budete informováni.

Informace k zahájení školního roku budou k dispozici zde na stránkách školy – předpoklad v průběhu měsíce června.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání v úterý 1. září 2020.

ředitelka školy

stránky školy

 

‚https://‘ “>

482 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno