Vážení rodiče, dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří přišli rovnou se žádostí o odklad.
 
Připomínám, že v případě již podané žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nejpozději do 30. května 2019.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 
Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme a těšíme se na setkání při „Dobrém startu“, který zahajujeme dnes 25.4. v 15:30 hodin.
První třídní schůzky se uskuteční v rámci ukončení „Dobrého startu“ ve čtvrtek 30. 5. v 15:30 hodin v aule školy.

ředitelka školy

výsledky zápisu - stránky

 

‚https://‘ “>

417 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno