Vážení rodiče,
dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
vydávám seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání s výsledkem řízení.

Připomínám, že v případě již podané žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nejpozději do 30. května 2018.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  ‚https://‘ “>

736 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno