Vážení rodiče,
dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
vydávám seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání s výsledkem řízení.

Připomínám, že v případě žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nejpozději do 31. května 2016.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

aktualizováno 26.2.2016

 

Předpokládáme, že v září otevřeme 3 první třídy s počtem dětí 21. Vše závisí na počtu udělených odkladů.

třídní učitelky:

1.A  Mgr. Lenka Grünbaumová

1.B  Mgr. Hana Kotková

1.C  p. Tereza Stárková

Děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům za důvěru. Strávili jsme s vámi dvě odpoledne ve velmi příjemné atmosféře a již se opět těšíme na děti v úterý 23.2.2016 v rámci projektu Dobrý start, který začíná v 16,00 hodin.

Mgr. Irena Gahlerová
ředitelka školy ‚https://‘ “>

1311 Celkem přečteno 3 Dnes přečteno