„Už měsíc jsou z nás prvňáci“,

prohlašují hrdě naši nejmenší žáčci a chlubí se tím, co už vše za ten měsíc dokázali.
Zúčastnili se několika akcí, např. Dne bez aut, absolvovali vycházku po našem krásném městě, setkali se s autorem knihy „Kapřík Metlík“, s družinou navštívili městskou policii a byli v městské knihovně.
Na 14. října si pozvali své rodiče, aby s nimi strávili jeden den ve škole. Ukázali jim, jak jsou šikovní a jak již zvládají základy psaní, čtení, matematiky, pochlubili se i svou zručností a také rodičům zazpívali.
Bylo to velmi náročné dopoledne pro děti, učitelky i pro maminky, které s pýchou pozorovaly své ratolesti a bedlivě sledovaly práci neúnavných učitelek. Měly možnost nahlédnout do tajů výuky – prolínání jednotlivých předmětů, zařazování relaxačních a dechových cvičení, správné držení tužky a hlavně viděly, že vzdělávání dětí probíhá nenásilnou a hravou formou.
Viděly svoje dítko přímo „v akci“, viděly, jakým způsobem se ve třídě pracuje, jaké pomůcky a metody se ve vyučování používají. Děti naopak rády předvedly, co se už naučily a jak vypadá jejich práce v kolektivu.
Samozřejmě, že za jedno dopoledne se všechno nestihlo a tak už si společně všichni naplánovali, že se setkají znova a rodiče se tentokrát aktivně do výuky zapojí. A co je čeká dál? Společně pojedou 27. října do Zooparku v Chomutově a v prosinci upečou v naší školní kuchyňce vánoční cukroví. Těšíme se na Vás vážení rodiče a děkujeme za vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat. Nesmírně si toho vážíme.
Kadaňská jednička, její prvňáci a paní učitelky

SAMSUNG CAMERA PICTURES

P1100033

foto 1.A

foto 1.B

  ‚https://‘ “>

1136 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno