Tento projekt má na naší škole již svou tradici. Věnuje se problematice  „Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik“ .

První až páté třídy absolvovaly výukový program – žáci první třídy se zabývali bezpečím ve škole (Správné a špatné chování), druháci měli osobní bezpečí (Cesta do školy), třeťáci řešili běžná rizika (Doma a venku), ze čtvrťáků se stali malí záchranáři (První pomoc) a páťáci měli téma mimořádné události (Evakuace a evakuační zavazadlo).

IMG_0753

Součástí projektu pro první stupeň byla také beseda Bezpečný pes a návštěva městské policie v Kadani a ti nejmenší se podívali k hasičům.

DSCN0348

2. stupeň se v rámci toto projektu zúčastnil exkurzí: šesté třídy byly  v Terezínské pevnosti (Význam přípravy k obraně státu a demokracie), sedmé třídy u Hasičského záchranného sboru Severočeských dolů (Pravidla chování při mimořádných událostech), osmé třídy v Nemocnici Kadaň ( Pravidla poskytování první pomoci ) a deváté třídy u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ( Pravidla chování při vzniku požárů, havárií a evakuace obyvatelstva).

image5

Problematice OČZMU se žáci věnovali i v rámci hodin přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy.

Velká pochvala patří všem žákům školy za jejich aktivitu, zájem o problematiku a slušné chování.

foto 1. stupeň
foto Bezpečný pes
foto Terezín
foto Tušimice
foto nemocnice Kadaň
foto hasiči Kadaň

  ‚https://‘ “>

851 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno