Dne 22.září jsme navštívili výstavu „Umění lovu“ historika Mgr. Lukáše Svobody. Téma lovu bylo ukázáno v celém svém vývoji od paleolitu k počátku 20. století. Žáci si mohli historické artefakty vzít do ruky a detailně prohlédnout. Dále se mohli dotazovat a doplnit si chybějící informace.
Všem žákům se výstava líbila a těšíme se na další.
Třídní učitelky Mgr. K.Marková, Mgr. Z.Peineltová

IMG_4461

IMG_4455

IMG_4463

  ‚https://‘ “>

805 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno