Naše škola je od roku 2008 registrovaná v programu Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Tento sběr u nás probíhá každý čtvrtek ráno před vyučováním.
Podmínkou členství v tomto programu je splnit některý z nabízených úkolů v průběhu školního roku. Letos úkol „Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie“ plnili žáci 1. B a 9. A. Za splnění úkolu i za sběr získáme další body, které použije škola na nákup odměn pro pilné sběrače.
 IMG_9276
IMG_9277
IMG_9283

‚https://‘ “>

728 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno