…je téma výstavy v kadaňské galerii Josefa Lieslera. My jsme využili nabídku workshopu v galerii – Fantazijní světy. Prvňáčci si nejdříve prohlédli celou výstavu samozřejmě se stručným výkladem, aby díla pochopili.  Děti nejvíce zaujaly kosti a hlavy srnčí zvěře zdobené korálky. A pak jsme se pustili do tvoření. Měli jsme připravenou montážní pěnu, kterou jsme nazdobili fixou, každý dle své fantazie. Neživou hmotu jsme probudili a ozdobili. Naše zdařilé práce byly vyfotografovány a vytištěny a pokračovali jsme tentokrát barevnými pastelkami. Práce se nám líbila a výtvory jsme si odnesli domů.

Děkujeme galerii za krásně strávené dopoledne a za nápad si něco vytvořit.

1.A a 1.B a jejich učitelky

???????????????????????????????

foto k nahlédnutí

  ‚https://‘ “>

901 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno