Vážení rodiče,

město Kadaň vyzývá a prosí všechny občany, kteří mají možnost pomoci se šitím roušek pro nemocnici v Kadani. Jsou potřebné jak pro personál, tak pro pacienty na lůžku. Ústenka musí překrývat obličej od nosu přes ústa a bradu.

Vytvořenou roušku prosím odevzdejte na Váš obecní úřad, který bude shromažďovat počty, a město Kadaň zajistí svoz do nemocnice Kadaň.

Koordinátorem svozu roušek je dispečink Městské policie Kadaň           

tel: 606310014 pí Krupičková.

V Kadani vyrobené roušky odevzdávejte na sběrná místa: hasiči ul. Na Příkopě 448 nebo dispečink městské policie ul. Chomutovská 1254.

děkujeme

Výzva - roušky

 

‚https://‘ “>

533 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno