Naše škola je zapojena do Projektu PROKOM – Ústecký kraj

Řečové a komunikační schopnosti dětí v Ústeckém kraji se stále zhoršují, proto Ústecký kraj ve spolupráci  s 37 základními školami  a se Speciálními pedagogickými centry pomáhá dětem s vadami řeči a poruchami komunikace. Pomoc je zaměřena jak na učitele, kteří získávají nové znalosti a zkušenosti, tak na žáky, kteří se v kroužcích učí jak lépe svůj hendikep zvládat.

Do školy byly zakoupeny pomůcky a probíhají Workshopy.

V červnu proběhlo ve škole natáčení regionální televize, která představila široké veřejnosti práci učitelů s těmito žáky. Vysíláno v září 2018.

regionální televize

 

 

‚https://‘ “>

445 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno