V pátek 5. dubna proběhlo v aule školní kolo soutěže „Pythagoriáda“.

Pythagoriáda je jednou z matematických soutěží určených pro žáky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.  Úlohy jsou proto koncipovány tak, aby je mohli řešit i žáci, kteří se neúčastní matematické olympiády či dalších obtížnějších matematických soutěží. Zpracovává je autorský kolektiv tvořený pedagogy ze ZŠ a víceletých gymnázií. Úkoly prochází odbornou a pedagogickou recenzí. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.

Od r. 1978 byla soutěž připravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od června 2009 byl garantem této soutěže NIDM MŠMT, od roku 2014 je garantem NIDV.

Soutěž je určena všem žákům 5., 6., 7. a  8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, probíhá ve dvou kolech, školním a okresním. Soutěž se řídí organizačním řádem Č. j. MŠMT-23 166/2016-1 s platností od 1. 8. 2016.

Soutěžící 5. až 8. tříd řešili po dobu 60 minut 15 zajímavých příkladů. Nejlepší řešitelé z jednotlivých ročníků se zúčastní v květnu okresního kola v Chomutově.

Mgr. David Vránek

P1130009

P1130010

 

 

‚https://‘ “>

1015 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno