Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM  vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

Základní školy navštěvují každodenně její lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Tuto pojízdnou lektorovanou výstavu, která je realizována na českých školách již od roku 1997, navštívilo za dobu její existence více než 1,8 milionu dětí. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.
Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Tonda Obal starší – průvodce školním vzdělávacím programem
1. úroveň 1-3.tř. ZŠ Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.
2. úroveň 4-6.tř. ZŠ Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
3. úroveň 7-9.tř. ZŠ Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

Dnes v pondělí 7.3. proběhl na naší škole projektový den v rámci EVVO ve dvou fázích.

První fází prošly během dopoledne všechny třídy naší školy, které se zúčastnily právě tohoto  ekologického programu společnosti EKO- KOM „Tonda Obal na cestách“. Vše probíhalo formou interaktivních besed spojených s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Děkujeme všem lektorům za zajímavé provedení celého programu, do kterého se naši žáci velmi aktivně zapojili.

IMG_7478

Druhé fáze se zúčastnily 1.- 3. ročníky, které se vydaly na divadelní představení do KZ Střelnice. Zde zhlédly ekologickou pohádku „O Balynce, dobrém štěněti“, která zábavnou formou seznamuje žáky s tříděním odpadu. Na pozadí příběhu o štěněti Balynce, kocourovi Robertovi a krysách si žáci připomenou, proč a jak mají třídit odpad. Ústřední píseň se žáci naučili již ve škole  a společně si jí s herci zazpívali.

IMG_7498

Celá pohádka byla hrána třemi herci, protkána písničkami a objevily se v ní i látkové loutky.

Celý program dnešního projektového dne byl pro děti poučný i zábavný zároveň.

Mgr. Monika Polidarová

foto ve fotogalerii 2015-16

 

 

  ‚https://‘ “>

1134 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno