Již sedmým rokem v měsíci březnu  připravujeme  zeměpisný projekt  „Okno do světa“.  Projektové vyučování se tak stává pevnou součástí vzdělávání na naší škole. Žáci se v rámci projektu seznamují  s kulturou a životem v jedné významné evropské zemi.

V tomto roce jsme se rozhodli prozkoumat Španělsko. Poznali jsme kulturní bohatství země, zvyky, významné vědce, přírodu, národní obyčeje, písně i sportovce. Ve školní jídelně jsme ochutnali paelu a různá tradiční španělská jídla.

Cílem naší práce bylo naučit  žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti.

Učitelé si pro žáky připravili různorodé aktivity a besedy, ze kterých pak sami vyrobili zajímavé učební pomůcky a výstupy. Vše se nakonec zveřejnilo ve spojovací chodbě naší školy tak, aby se s projektem mohli seznámit i rodiče.

Mgr. David Chamula

IMG_20190402_091816

IMG_20190402_093545

foto ve fotogalerii

‚https://‘ “>

560 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno