Vážení rodiče a žáci,

v pondělí 4. září zahájíme nový školní rok a zde vám přinášíme pár základních informací:

školní jídelna:

přihláška a zaplacení stravného:

od středy 23.8. do 1.9.2017 v době od 7:00 do 13:00 hodin v kanceláři školní jídelny.  (Dřívější termín není možný!!!)

Vzhledem k zavedení nového systému výdeje,  objednávání  a  placení  obědů (byl instalován nový elektronický  čipový  systém) končí platnost starých karet, a je nutné si v kanceláři školní jídelny zakoupit nový čip za cenu 100 Kč. Staré čipy zůstávají v platnosti.

Každý strávník (nebo jeho zákonný zástupce) na žádost obdrží přihlašovací jméno a heslo k přístupu na internet, kde bude mít možnost přihlašovat či odhlašovat stravu. Zároveň mu také bude přidělen variabilní symbol, který je nutný uvádět při placení bankou.

 Toto je možno zajistit telefonicky (474 335 123, 724 816 745), příp. emailem na adrese:  skolnijidelna@1zskadan.cz

stravné na měsíc září 2017

Celkem 18 stravovacích dnů.

Platba v hotovosti

7 – 10 letí…………18 dní x  19,- Kč  = 342,- Kč

11 – 14 letí………..18 dní x 21,- Kč  = 378,- Kč

15 – více letí……..18 dní x 22,- Kč  = 396,- Kč

 Platba bankou

Záloha…………450,-Kč

č.ú. 7430441/0100

Nezapomenout uvést nově přidělený variabilní symbol !!!

Přihlášení a odhlášení obědů musí být vždy uskutečněno den předem, nejpozději do 14:00 hodin.


školní družina:

přihláška a zaplacení družiny: od úterý 29. 8. 2016  době od 9:00 do 13:00 hodin

přihláška k vyzvednutí u vedoucí šk. družiny – p. Martínková, nebo v menu dokumenty – žádosti

platba v kanceláři školy nebo na účet školy č.ú.: 7430-441/0100, kde je nutná poznámka: ŠD + jméno žáka

více informací: družina


 

Organizace a zahájení školního roku:

pondělí 4. září:    výuka: od 8:00 do 9:45 hodin všechny třídy

1. třídy: uvítání prvňáčků v aule školy, přívítat je přijde také tajemník města Ing. Zdeněk Vaško

2. – 9. třídy: třídnické práce, BOZ, školní řád

žáci si přinesou poznámkový blok a psací potřeby

 v 9:30 hodin společné slavnostní zahájení školního roku

výdej obědů: 10:30 – 12:00 hodin

školní družina:  zcela v provozu 5:30 – 16:00 hodin

úterý 5. září:

1. třídy:  výuka 8:00 – 9,40 hodin

2 – 9. třídy: výuka dle rozvrhu 8:00 – 11:35 hodin

výdej obědů: 11:30 – 12:30 hodin

středa 6. září:  výuka zcela podle rozvrhu

více informací k organizaci školního roku najdete v menu1 – škola – organizace školního roku

 

Všem žáků přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

Těšíme se na vás :)

ředitelka, učitelé a ostatní zaměstnanci školy

  ‚https://‘ “>

2257 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno