Pro naši školu je důležitá bezpečnost žáků a přátelské prostředí, proto jsme se zapojili do dotazníkového šetření, abychom zjistili jak se u nás žáci cítí a jaké jsou vztahy mezi dětmi ve třídách.
Vybrali jsme dvě dotazníková šetření:

Klima třídy (celá škola, kromě prvních tříd) – toto dotazníkové šetření umožní učiteli získat profil dané třídy, může sledovat postoje žáků ve třídě, nebo si všímat rozdílů mezi chlapci a dívkami, v neposlední řadě je schopen více zainteresovat své žáky do vztahů ve třídě.

a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících (pouze druhý stupeň) – tento rozsáhlý dotazník byl rozdělen do několika oblastí: volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdraví, rodinný systém, škola, vztahy s vrstevníky, návykové látky. Výhodou tohoto dotazníku je, že identifikuje nejen problémové oblasti, ale i oblasti, kde jsou dospívající poměrně úspěšní. Z nich mohou dospívající čerpat sebedůvěru. Na relativně zdravé oblasti pak může pedagog dospívající upozornit, aby posílil jejich sebedůvěru a vyvážil méně příznivá zjištění.

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žáci naší školy se ve třídě cítí dobře, mají důvěrné přátele a rádi se scházejí i mimo školu.  Velká skupina žáků (42%) si je vědoma toho, že by mohla mít mnohem lepší výsledky, ale jen těžko se donutí k pravidelné práci. Což je jim na škodu. 85% žáků se nebojí ukázat, že něco umí.

Z hlediska identifikace rizikových oblastí u dospívajících vychází, že problémová oblast se nejvíce týká duševního zdraví žáků 40%. Tato oblast souvisí s rodinným systémem. Velká zátěž, stres, konflikty v rodině nebo s vrstevníky může způsobit duševní problémy. Větší problém v této oblasti mají dívky. Jako návykové látky se nejčastěji vyskytují léky proti bolestem,  alkohol a tabák. Z genderového hlediska větší problémový index, tj. oblasti s nejvyšším procentem problémových odpovědí mají dívky.

Mgr. K.Marková

 

 

  ‚https://‘ “>

857 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno