V úterý 29.3. se žáci sedmých až devátých ročníků ponořili do probematiky drogově závislých lidí. Ve spolupraci s uměleckou agenturou Rajcha se podívali na dramatizaci knihy od Radka Johna Memento. Zjistili, jak se hlavní hrdina Michal Otava dostal do kolotoče užívání drog.
Vystoupení zachycovalo deset let jeho života s drogou a líčilo velmi sugestivně všechna stádia působení drog na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Z cesty, ze které mnohdy není návratu.
Jsme přesvědčeni o tom, že takto prezentovaná beseda zanechá v žácích silný dojem a bude pro ně do budoucna ponaučením.

Mgr. K. Marková

image6 ‚https://‘ “>

860 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno