Domácí násilí má závažné negativní dopady na děti vyrůstající v rodinách, ve kterých k němu dochází. Norský animovaný film Zuřivec („Sinna Mann“) ukazuje skutečný příběh chlapce jménem Boj, žijícího v rodině, kde se domácí násilí vyskytuje. Film sugestivně zachycuje Bojovi pocity strachu, opuštěnosti a viny. Shodně s většinou dětí, které zažívají násilí v rodině, i on si klade násilí za vinu, stejně tak je přesvědčen, že k němu dochází pouze v jejich rodině a bojí se o něm a o svých pocitech s kýmkoli hovořit.

Tento film  měli možnost zhlédnout žáci 5., 6., a 7. ročníků a poté besedovali se sociálními pracovnicemi o. s. Radka na téma domácí násilí. Film byl velmi emotivní s dobrým koncem. Nakonec měli žáci za úkol napsat zprávu hlavnímu hrdinovi a podpořit ho. Cílem besedy bylo informovat žáky o tom, jak se zachovat, pokud se domácí násilí děje – svěřit se kamarádovi, učiteli, školnímu psychologovi, zavolat na tísnňovou linku, Policii ČR.

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří něco podobného zažili. Nejsi v tom sám. Není to tvoje vina. Můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. Násilí je možné zastavit.

preventistka Mgr. Kateřina Marková ‚https://‘ “>

739 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno