Naše velké díky patří SŠTGA v Kadani, která umožnila našim deváťákům výuku pracovních činností v zámečnické dílně.

Naše dílny procházejí velkou rekonstrukcí, která bohužel ještě není dokončena. A tak se pan učitel Dlouhý, který výuku pracovních činností v dílnách vyučuje, obrátil na zástupce školy a ti našim žákům vyšli vstříc. Kluci z 9. třídy si dvě hodiny strávené v zámečnické dílně moc pochvalovali a my děkujeme za vstřícnost a spolupráci této škole.

Snimek 042

Snimek 061

foto ve fotogalerii

 

‚https://‘ “>

495 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno