V měsíci květnu nás čeká opravdu hodně aktivit. Navštívíme knihovnu, divadlo v Mostě, Františkánský klášter, pojedeme na výlet do Aquaparku v Chomutově a také se podíváme do Prahy.

Začne praktická část dopravní výchovy, zúčastníme se dopravní soutěže, sportovních soutěží a také zkusíme své vědomosti na okresním kole Pythagoriády v Chomutově.

Plaveckou soutěží uzavřeme bazén, popřejeme Maxipsu Fíkovi šťasné narozeniny a celý jeden týden budeme v rámci projektu „Týden dobrých skutků“ pomáhat a povídat si o tom, jak hezké je nezištně přinášet potěšení jiným.

Deváťáci odevzdají své ročníkové práce a začnou se připravovat na jejich prezentace, které proběhnou v červnu.

30. května ukončíme projekt „Dobrý start“ předáním pamětních listů a třídními schůzkami rodičů budoucích prvňáčků.

A samozřejmě budeme celý měsíc fandit našim hokejistům 🙂 .

SKMBT_C22019050312030_0001

SKMBT_C22019050312030_0002

‚https://‘ “>

1238 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno