V měsíci březnu jsme opět úspěšně připravili pro své žáky projekt naplňující cíle multikulturní výchovy a výchovy k evropanství.

Žáci se v rámci projektu „ Okno do světa“ každý rok seznamují  s kulturou a životem v jedné významné evropské zemi. V tomto roce jsme se rozhodli prozkoumat slunnou Itálii. Patronem tohoto projektu se stala Italka Daniela Rella, která působí jako evropská dobrovolnice ve sdružení Radka. Pro všechny žáky naší školy připravila  velmi zajímavé přednášky o životě a kultuře v Itálii.  Poznali jsme kulturní bohatství země, zvyky, významné vědce, přírodu, národní obyčeje, písně i sportovce.

Během projektu se ve školní jídelně podávala Italská národní jídla.

Cílem naší práce bylo naučit  žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti. Učitelé si pro žáky připravili různorodé aktivity, ze kterých pak sami vyrobili zajímavé učební pomůcky a výstupy. Vše se nakonec zveřejnilo ve spojovací chodbě naší školy tak, aby se s projektem mohli seznámit i rodiče.

IMG_3480

8981C150-B3F1-450C-A8EC-DBFD0BCA4397

D1771AE4-F004-4DEA-9166-1F975D2E8BE4

IMG_20180406_104448

IMG_3486

IMG_20180409_084254

IMG_3492

IMG_20180409_084220

 

  ‚https://‘ “>

510 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno