…přivítali jsme prvňáčky, pozdravit je a popřát do nové etapy života jim a jejich rodičům přišel také zástupce města místostarosta Mgr. Jan Losenický. Po složení přísahy z rukou třídních učitelek a paní ředitelky dostali malé dárečky a vydali se na průzkum do svých kmenových tříd. Nakonec se setkali společně se všemi svými spolužáky před školou, kde jsme přivítali a zahájili nový školní rok.

3 36

Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a také líbilo, deváťákům budeme držet palce u přijímacích zkoušek a všem žákům, jejich rodičům,  učitelům a učitelkám a zaměstnancům školy přejeme, aby to byl rok plný pohody, vzájemné spolupráce a radosti.

vedení školy

 

foto č. 1

foto č. 2

foto č. 3

 

 

1141 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno