Dne 20.5.2016 proběhla třídní schůzka 9.B trochu jinak. Sešli jsme se s rodiči v restauraci Mova. Toto setkání jsem zařídila, abych se rozloučila se svými báječnými rodiči, se kterými jsem se setkávala celých pět let. Popovídali jsme si o zajímavostech a teenageři si zahráli bowling. Musím řící, že „naše“ poslední třídní schůzka byla opravdu ta nejkrásnější. Už jenom proto, že jsme nemuseli řešit žádné nedostatky v učivu a kázeňské prohřešky. Chtěla bych  tímto všem rodičům mé třídy poděkovat za to, že vychovali skvělé děti.

Budu na vás nejvíce vzpomínat.

Petra Černá, třídní uč. 9.B

TS 9.B 20.5.2016

 

  ‚https://‘ “>

1007 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno