Žáci šestých tříd a zájemci z osmé a deváté třídy se dne 25.10. vypravili na zajímavou exkurzi Památníku Terezín. Prohlédli jsme si Malou pevnost, kde gestapo zřídilo vězení pro politické vězně. Navštívili jsme hromadné ubikace, umývárny, samotky, kanceláře gestapa aj. Žáci se ptali na zajímavosti ze života mužů i žen. Dozvěděli se, jak špatná strava a hygienické podmínky zde byly.
Na závěr jsme se v kině podívali na film “Propaganda”; který na děti velmi zapůsobil. Po náročném výkladu milé paní průvodkyně, žáci viděli lživý a zinscenovaný film o krásném a spokojeném životě židů.
Terezín se stal poutním místem nejen českého národa; ale i mnoha jiných, kteří sem přijíždějí uctít památku obětí nacistické zlovůle.

Mgr.Kateřina Marková a Ing. Markéta Střelcová
Tímto děkuji autobusové dopravě Zdeněk Molnár, za sponzorský dar 2000,-Kč

image1

foto k nahlédnutí ‚https://‘ “>

616 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno