Od 12.6. do 16.6. se třídy 2.A a 2. B vypravily za poznáním našeho krásného města. Celý týden nás provázeli dva skvělí pracovníci kadaňských muzeí pánové Mgr. Lukáš Gavenda a Petr Liebscher. S naší drobotinou měli velkou trpělivost a neustále odpovídali na jejich všetečné otázky, proto jim oběma patří naše velké poděkování.

Den první – návštěva Františkánského kláštera

Prohlédli jsme si nádherné prostory naší unikátní památky, dozvěděli jsme se o životě mnichů z řádu františkánů a setkali jsme se s panem Janem Hasištejnským z Lobkowicz, který nám připomněl, že slaví 500. výročí úmrtí a provedl nás výstavou věnovanou jeho životě a také slavnému náhrobku.

Den druhý – návštěva muzea na Baště a Mikulovické brány

Hned ráno jsme se sešli v aule školy a napsali jsme dopis panu Hasištejnskému a nakreslili jsme si, co se nám v klášteře líbilo. A pak jsme se vypravili za dalším poznáním do muzea na Baštu a do Mikulovické brány. Zde jsme se dozvěděli, jak to vypadalo s naší Kadaní v době obléhání a válek, jak se vyvíjeli zbraně a obrana naší země a ve věží jsme viděli nádherné papírové modely mnoha věží.

Den třetí – návštěva Františkánského kláštera s workshopem Brk a kalamář a výstup na radniční věž

Poznali jsme práci písařů a sami jsme si ji pak vyzkoušeli. Zjistili jsme, že to nebylo jednoduché. Také jsme si prohlédli Kadaň a okolí z ochozu radniční věže a dozvěděli se další novinky o naší krásné věži.

Den čtvrtý – návštěva Františkánského kláštera s přednáškou o hodinách

Když jsme doputovali opět do kláštera, čekal na nás pan Gavenda a než jsme si poslechli jeho zajímavé povídání o střídání dne a noci a o měření času v dávných dobách historie, vytvořili jsme si na nádvoří před vstupem sluneční hodiny. A pak už jsme si prohlédli stroj hodin v klášteře, ciferník, na kterém jsme zjistili jeho stáří. A když jsme počítali římské číslice nade dveřmi místností, bylo nám odhaleno tajemství třinácté komnaty.

Den pátý – prohlídka městské části

Když jsme se sešli s panem Gavendou u Morového sloupu, předali jsme mu pro naše oba skvělé průvodce poděkování. A už jsme zahájili prohlídku města a dozvěděli jsme se, jak města vznikala, kdo v nich žil a na dalších zastaveních jsme si povídali hlavně o obraně našeho města. Závěr našeho týdne vyvrcholil prohlídkou Děkanského kostela Povýšení svatého Kříže a Růžencové kaple.

Žáci 2.A a 2.B a tř. uč. Mgr. Miloslava Horová, Mgr. Jarmila Svobodová

IMG_5887

foto ve fotogalerii 2016-17 část 1.

foto ve fotogalerii 2016-17 část 2. ‚https://‘ “>

663 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno