V pátek již tradičně procházeli naší školou Mikuláš, krásní andělé a dva čerti. Hodné děti dostaly od andělů sladkosti a zlobivce si vzal do pytle statný čert. Děti musely slíbit, že se polepší a budou se snažit. Aby si čert pamatoval, koho má celý rok sledovat, udělal mu na tvář pekelné znamení. Ve všech třídách měly děti připravenu písničku nebo básničku. Mikuláš jako moudrý chlapík ocenil všechny pěvecké výkony.

P1020997

A tak se i prvňáčci, převlečení za  malé, roztomilé čertíky a čertice, dočkali návštěvy Mikuláše a jeho pomocníků. Protože všichni již umí číst písmena, slabiky a první slova, přinesl jim Mikuláš důležitou učebnici v první třídě – slabikář a na památku jim předal pamětní list. Rodiče, kteří se na ně přišli podívat, byli pyšní a ti, co kvůli pracovním povinnostem nemohli, těm se určitě děti pochlubily doma. A pak na všechny čekala čertovská škola – přečíst první stránku ve slabikáři, spočítat čerty s rohy, bez rohů, s trikem a usměvavé – a naši prvňáčci to zvládli hravě. Těžká nebyla ani početní omalovánka. Dopoledne uběhlo jako voda……

DSC05043

Pro ty co se chtěli s Mikulášem a čerty setkat ještě po vyučování, čekal večer plný zábavy a her v naší aule, který si pro družinové děti připravily paní vychovatelky. Mikulášské dobrodružství završily děti spaním ve škole, kde si dlouho do noci měly stále co povídat.

SAM_4181

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na tomto dnu podíleli:

Mgr. Martina Seifertová, která zajišťuje Mikuláše a čerty s andělem již devátý rok

paní učitelky prvních tříd: Mgr. Miloslava Horová a Mgr. Jarmila Svobodová

paní vychovatelky družiny: p. Vlasta Šilhanová a Mgr. Jaroslava Nováková, které s dětmi strávily již několik nocí ve škole a vždy pro ně připravily večery plné zábavy a her

 foto Mikuláš ve škole

foto Mikuláš v 1. třídě

foto družinový Mikuláš v aule

 

  ‚https://‘ “>

1712 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno