V pátek 16.3. se všichni žáci 1. stupně a vybraní žáci 2. stupně zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na těchto webových stránkách.

Nejlepšími počtáři v jednotlivých třídách se stali:

2.A Jiří Němec

2.B Matyáš Príbelský

2.C Tadeáš Veselý

3.A Zuzana Kubincová

3.B Lukáš Šebesta

4.A Kristýna Řeháková

4.B Daniel Hamák

5.A Karolína Hudková a Lukáš Zörkler

5.B tereza Kirnová

6.A Pavel převor

6.B Pavel Fábera

7.A Adam Špička

7.B Tomáš Vocilka

8.A nezúčastnila se

8.B Jakub Šťastný

9.A Vojtěch Novák

9.B Jakub Steklý

 Děkujem všem za snahu a píli a doufáme, že jste strávili příjemné chvíle s matematikou 🙂 .

SAMSUNG CAMERA PICTURES

foto ve fotogalerii 2017-18

‚https://‘ “>

600 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno