Blíží se termín odjezdu žáků na lyžařský výcvik, tak připomínáme základní informace:

Termín kurzu:          pondělí 12.2.2018 –  pátek 16.2.2018

Místo:           Mariánská Nové Město u Jáchymova, chata Lesanka

POZOR ZMĚNA

Odjezd:         pondělí 12.2.2018 v 7,30 hod. z autobusového nádraží!!!, sraz v 7,15 hodin

u autobusu odevzdat:

1) Prohlášení zákonných zástupců žáka – bezinfekčnost, léky, seřízení vázání

2) Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (§9, odst. 1. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)

3) Zdravotní průkaz

Příjezd:         pátek 16.2.2018 asi v 17,45 hod. ke škole

Vedoucí kurzu:  Mgr.   Vlasta Elisová

Instruktoři:

Mgr.   Vlasta Elisová

p. Petra Černá

Mgr.   Kateřina Marková

Vychovatel:    p. Jakub Šiffer

 

 

 

 

  ‚https://‘ “>

601 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno