Již koncem dubna jsme si začali ve škole připomínat jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí –  700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie.

Karel IV. je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly české země nebývalého hospodářského i kulturního rozkvětu. Dlouho opomíjená Praha se stala, založením Nového města pražského, skutečnou metropolí Svaté říše římské. A ani jeho další zakladatelské činy neztratily nic ze své důležitosti a dodnes se jimi můžeme těšit. Ať už je to při obdivování monumentální krásy chrámu sv. Víta, během procházek po Karlově mostě či při rozjímání v chodbách Karlštejna.

Karlova vláda nevratně zasáhla i do dalších oblastí společnosti. Vzdělání bylo podpořeno založením proslulé Karlovy univerzity, která byla první univerzitou na sever od Alp. Význačným činem v oblasti církevní pak bylo založení pražského arcibiskupství, které ukončilo podřízenost arcibiskupství německému. V neposlední řadě je potřeba zmínit výjimečné postavení v rámci Svaté říše římské, které Země koruny české získaly vydáním Zlaté buly Karla IV., a které zastávaly až do zániku říše v roce 1806.


1

V celé České republice si lidé připomínají osobnost Karla IV. a nejinak to bylo i u nás ve škole. Žáci navštívili městskou knihovnu, kde pro ně paní Vlasáková měla připravenou poutavou besedu o životě Karla IV. Na kadaňském hradě si vyslechli přednášku na téma Karel IV. a Kadaňsko a byla pro ně připravena tvůrčí dílna „Brk a kalamář“, kde si zahráli na středověké písaře.

V pergole školy byly vystaveny práce žáků, které přibližují život českého krále a také byla instalována výstava, kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Vyvrcholením oslav bylo pozvání spolku Otec vlasti Karel IV., který nám umožnil nahlédnout do středověku, a na chvíli se stát řemeslníky té doby, písaři, rytíři, pážaty, dvorními dámami, králem a královnou. Shlédli jsme také velmi poutavý film o životě Karla IV.

Projektový den zahájil a naše pozvání přijal velmi milý host, který po celých dlouhých 20 let přijížděl do Kadaně jako císař Karel IV. a provázel nás celými císařskými slavnostmi – pan Jan Milota – a my měli jedinečnou příležitost si opět poslechnout v jeho podání závěrečnou řeč Otce vlasti Karla IV.

Na závěr celého dne jsme si pochutnali v naší jídelně na středověké baště kuře na medu a polevka varmuža.

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli přiblížit a na chvíli prožít život Karla IV.: 

Tento projekt finančně podpořila: Nadace ČEZ, ZO ČOSE EPR I a paní Šťastná

Mgr. Zita Peineltová, která celý projekt řídila a zařídila 🙂

Mgr. Martina Seifertová

Městská knihovna – p. Vlasáková….děti byly nadšené

Městské muzeum v Kadani -p. Gavenda

Národní pedagogické muzeum v Praze

p. Eliška Homolková

p. František Čeřovský

p. Jaroslav Heindl – kabelová televize

Spolek Otec vlasti Karel IV. – Doba Karlova…..skvělé dopoledne, váš milý přístup, vstřícnost, trpělivost …….  a vaše chvála na naše děti…..moc děkujeme 🙂

pan Jan Milota – opět jste zaútočil na naše srdíčka a my zamačkávali slzičky 🙂

……………Vivat Karel IV.!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 fotografie z projektu:

Zahájení projektu Karel IV.

Lukostřelba, soustružení, zbrojíř, pletení

Odívání a textil

Písařská dílna

Výcvik rytířství

Film

Korunovace

Živá historie – Kadaň

 

 

 

  ‚https://‘ “>

5312 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno