V průběhu tohoto a příštího týdne dojde z bezpečnostních důvodů k pokácení 11 ks topolů v areálu naší školy u průtahu. Tyto stromy vykazují nebezpečné vyklonění ze své osy směrem přes plot nad chodník a hlavní silnici. V nedávné době došlo již k vyvrácení dvou topolů a pádu na vozovku při provozu. Tyto stromy budou ihned nahrazeny novou výsadbou 11 ks javorů v areálu školy.

IMG_2568

676 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno