Vážení rodiče,

Školní jídelna zavádí  od  září  2017  nový  systém  výdeje,  objednávání  a  placení  obědů. Bude instalován nový elektronický  čipový  systém. Tímto končí platnost starých karet, a je nutné si v kanceláři školní jídelny zakoupit nový čip za cenu 100 Kč.

Staré čipy zůstávají v platnosti, je ale třeba si u vedoucí šk. jídelny vyzvednout heslo k internetovým objednávkám spolu s variabilním symbolem platby. Toto je možno zajistit telefonicky (474 335 123, 724 816 745), příp. emailem na adrese skolnijidelna@1zskadan.cz. 

Termín:  v době od 23. 8. do 1. 9. 2017.    (Dřívější termín není možný!!!)

Děkujeme za pochopení. ‚https://‘ “>

810 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno