Naši žáci druhého stupně navštívili v týdnu od 16. do 20. dubna legiovlak, který byl přistaven na kadaňském vlakovém nádraží.

Legiovlak  je  projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Tento projekt pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále.

Žáci si tak v případě zájmu mohli zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnout originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty si bylo možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní. Odborný výklad poskytli školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedli jednotlivými vagony a odpověděli na případné dotazy.

 

IMG_20180420_125713

IMG_20180420_125633

IMG_20180420_125811

IMG_20180420_125943

IMG_20180420_125908

IMG_20180420_130127

IMG_20180420_130400

‚https://‘ “>

549 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno