Nastavená pravidla pro domácí výuku

Vzhledem k tomu, že v příštích 14 dnech budeme slavit velikonoční svátky, rozhodli jsme se připravit výuku na těchto 14 dnů najednou a to tak, že akceptujeme dny, kdy by děti měly velikonoční prázdniny.

Takže práce od 6.4. – 17.4. je připravená na 7 školních dnů.


 

nastavená a upřesněná pravidla od 20.4. do návratu do školy

  • každý týden zadáváme  1 úkol z Čj, M, Aj
  • Aj od 3. třídy
  • Učitelé úkoly opravují a zasílají zpět s vysvětlením správného postupu a popř. znova procvičením
  • Úkoly se neznámkují, žáci dostávají pochvaly, motivační jedničky za snahu a píli

Úkoly v ostatních předmětech:
Prvouka – 1 x za 14 dní
Vlastivěda a přírodověda – 1 x za 14 dní střídání (1. týden Vl, 2. týden Př.)

Zeměpis, přírodopis, chemie – 1 x za 14 dní (1. týden)
Fyzika, dějepis, popř. Rj/Nj – 1 x za 14 dní (2. týden)

Na celý týden mají žáci zde na stránkách školy připravené učivo na procvičování a opakování lišta Domácí výuka – třída
(popř. další informace získáváte ze založených skupin na WhatsAppu, Messengeru, dále přes e-maily, telefonicky aj.)

Zaslání úkolů je povinné, v případě, že nemáte možnost úkol ofotit a poslat, bude každou středu (od 8.4.) od 9,00 do 12,00 hodin otevřený vestibul školy, kam můžete úkoly přinést popř. si odnést úkoly opravené nebo další učivo na výuku. Toto je ovšem potřeba domluvit s učitelem /učitelkou daného předmětu dostatečně v předstihu.

Pro žáky, kteří nemají přístup na internet – všichni rodiče byli telefonicky informováni
úkoly budou mít připravené – každou středu (od 8.4.)  od 9,00 do  12,00 hod.  ve vestibulu školy, kde zároveň odevzdají již vypracované úkoly.


 

navrhované programy pro procvičování

Školákov

UčíTelka 1.stupeň

Wocabee -Aj

Speedmat – matematika

Umíme to

https://vpohode.cz/cs/ – doporučujeme i pro přípravu na přijímačky

pravopisně.cz

www.cambridgeenglish.org

Khanova škola, Škola s nadhledem, Umím dobře češtinu, Umím dobře matiku, Umím dobře fakta, Učírna, Scio, Online cvičení,


 

Takto nastavená pravidla budou fungovat v režimu 14 dnů a následně bude týden opakování, procvičování, doplňování učiva, které jste popř. nestihli v uplynulých 14 dnech.

Učivo, které se v případě dlouhodobé karantény nestihne v rámci tohoto školního roku, doplníme s žáky další školní rok – upravíme osnovy v rámci Školního vzdělávacího programu.

 

‚https://‘ “>