Jsme velmi rádi, že i přes veškerá hygienická opatření se nám podařilo uskutečnit plánované preventivní aktivity ve třídách 7.B a 8.B.

V pátek 4.12. se žáci zaměřili na tato témata:  Na hraně rizika a Vím, co prožívám. 
Lektoři používali k naplnění programu různé formy práce a techniky. Děti pracovaly v komunitním kruhu nebo ve skupinách, hrály různé hry, domýšlely příběh, využívaly brainstorming, některé techniky zpracovávaly výtvarně. V závěrečných zpětných vazbách žáci velmi kladně hodnotili jak práci lektorů, tak hry i techniky, do kterých se mohli všichni zapojit, argumentovat a naslouchat ostatním. Ocenili zejména to, že mohli dobrovolně vyjádřit svůj názor a nebyli do ničeho nuceni. Po celou dobu setkání panovala příjemná atmosféra.

Programu se účastnily obě třídní učitelky, s lektory aktivně spolupracovaly. Po každém bloku společně hodnotili činnost dětí. Program jim velmi pomohl při další práci se třídou.

Cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování, dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace chápeme jako součást naší práce.

Mgr.Kateřina Marková, metodik prevence

WhatsApp-Image-2020-12-04-at-21.51.51

WhatsApp-Image-2020-12-04-at-21.50.24

WhatsApp-Image-2020-12-04-at-15.10.46-1

381 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno