Naše škola získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje 10.000,- Kč na realizaci primární prevence.
Program s názvem „Spolu a v pohodě“ je zaměřen na posilování komunikačních dovedností. Dále na zvyšování sebevědomí  žáků, schopnost naslouchat si a respektovat se navzájem. Zlepšovat odolnost dětí vůči rizikovému chování. Umožnit žákům společně realizovat aktivity a získat pozitivní zážitky pro třídní kolektiv a posílit tak vztahy ve třídě.
IMG_2797
 
Programy budou uskutečneny ve třech tříhodinových blocích, od října do prosince tohoto roku, ve spolupráci s pracovníky Světlo z.s.Kadaň. Do programu jsou vybrány tři třídy z naší školy.
IMG_2798
IMG_2799
IMG_2800
IMG_2801
 

V rámci prevence se pro rodiče našich žáků uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 (po třídních schůzkách) v aule naší školy dobrovolná přednáška na téma KYBERŠIKANA a bezpečný pohyb na síti, na kterou všechny rodiče srdečně zveme.

 
Mgr.Kateřina Marková
 
 

‚https://‘ “>

445 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno