Dne 25.10.2017 na škole proběhl projekt „Umíme si poradit“.  Tento projekt by nám měl nastínit, jak se máme chovat v určitých situacích. Naše učitelky sedmých ročníků vybraly hasiče severočeských dolů. Do Tušimic jsme se museli dopravit autobusem a na vrátnici už na nás čekal hasič ze sboru. Dozvěděli jsme se vše potřebné o povolání hasiče, jak postupovat při první pomoci, jak se chovat, když někde uniká plyn či hoří. Vyzkoušeli jsme si, že hasiči to nemají vůbec jednoduché a musí to být opravdu silní a zdatní chlapi, protože běhat v dýchacím přístroji s helmou na hlavě a s bombou na zádech, nebo zvedat těžké vyprošťovací nářadí, opravdu není žádná sranda. „Saniťák“, což je hasič, který má kurz první pomoci, nám ukazoval hasičskou sanitku a přístroje, které se v ní nachází pro záchranu člověka. Žákům se přehlídka vozů a výstroje moc líbila.

Tímto moc děkujeme hasičskému záchrannému sboru severočeských dolů za vzornou organizaci a průběh návštěvy naší školy.

uč. Černá a Daníčková

20171025_084240_001

foto k nahlédnutí ‚https://‘ “>

638 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno