Žáci 6. a 7. tříd na exkurzi

 
 
V pondělí 9. dubna 2018 se žáci vypravili na plánovanou exkurzi. Zamířili jsme do čističky odpadních vod, kerá je zde v Kadani jediná. Její historie sahá do roku 1972 a prošla několika rekonstrukcemi. Velice ochotní zaměstnanci nám ukázali celý proces mechanicko - biologického čištění. Během výkladu se žáci dívali na celý proces a mohli pokládat zvídavé otázky. Všichni byli poučeni o tom, co se do odpadu nehází, např. plasty, léky, apod. Na závěr jsme se podívali, jak se čistá voda vlévá do řeky. I přes silný zápach, který byl v prvni sběrné části, se exkurze moc líbila. Mgr. Kateřina Marková image1 image3 image5 image4 image2