Ve čtvrtek 13.11.2014 proběhly ve škole volby do školské rady z řad rodičů. Ze 13 navržených kandidátů byli zvoleni: pani Iva Amin a pan Radek Vyhnálek.

V úterý 25.11.2014 budou zvoleni dva zástupci z řad pedagogů a v prosinci bude jmenovat své dva zástupce město Kadaň.

První schůzka nově zvolené školské rady je naplánovaná na měsíc březen.

Děkujeme všem rodičům za účast ve volbách.

Mgr. Irena Gahlerová, ředitelka školy

  ‚https://‘ “>

988 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno