Naše škola se zapojila do projektu Školní tour 2014/15, se zaměřením v oblasti dopravní bezpečnosti, snižování nehodovosti na silnicích, preventivních opatření v dopravním značení i školící a osvětovou činnost s cílem maximálně zvyšovat znalosti dopravních předpisů.
„Školní tour 2014/15“ je evolucí a pokračováním všech získaných zkušeností a poznatků načerpaných v průběhu příprav a organizace projektu „pomocného dopravního značení“ i záchranného systému IZS map.

Cílem projektu je dosáhnout podstatného zvýšení úrovně znalostí a dovedností u žáků v oblasti bezpečnosti účastníků silničního provozu formou interaktivní výuky v součinnosti s řediteli a učiteli základních škol, se zastupiteli obcí, měst a krajů, s aktivní účastí předních zástupců showbusinessu a dalších významných osobností.

Další informace k nahlédnutí: Projekty-Školní tour

  ‚https://‘ “>

861 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno