I přes aprílové počasí se žákyně 6.tříd vydaly na prohlídku školního statku Jezerka, který je centrem praktické výuky Střední zemědělské školy v Kadani.
Cestu od naší školy jsme zvládli pěšky. Průvodcem se nám stal pan ing. Sekera, učitel střední školy. Dozvěděli jsme se, že studenti se na statku učí praktické dovednosti a ověřují si znalosti získané během teoretické výuky. Děvčata si prohlédla zemědělské stroje. Nejvíce se jim líbila telátka a koně. Protože na statku chovají i krávy, děvčata se mohla seznámit s jejich chovem. Získané poznatky pak využijí v hodinách předmětu pěstitelství a chovatelství.
Děkujeme panu ing. Sekerovi a vedení střední školy za ochotu a vstřícnost.

P1020609 P1020610 P1020611 P1020612 P1020620 P1020621 ‚https://‘ “>

947 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno