V rámci environmentální výchovy je naše škola zapojena do programu Recyklohraní. Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve středu 15.4.2015 k nám zavítal výjezdní program Recyklace hrou, který je zaměřen především na pochopení základního principu recyklace. Trénovali jsme třídění odpadů, zjišťovali, co všechno je možné zrecyklovat z elektrospotřebičů, a nezapomněli ani na informace o poslední fázi recyklace – novém užitečném výrobku ze starých, už nepotřebných věcí.

Děkujeme oběma lektorkám za velmi zajímavý výklad a následně za praktické ukázky a hry, které jsme si moc užili. Bylo to nejen poučné, ale také zábavné.

P1090234

foto ve fotogalerii 2014-15 ‚https://‘ “>

905 Celkem přečteno 3 Dnes přečteno