Prevence – Informace

 

 

Nově zřízená telefonní linka

Linka 116 000 je určena pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.

Linka Ztracené dítě 116 000
non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké

Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.

Pages right

download

1