Prevence – Informace

 
 
Dlouhodobý program primární prevence na naší škole
 
     Naše škola získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje 10.000,- Kč na realizaci primární prevence.
Program s názvem „Spolu a v pohodě“ je zaměřen na posilování komunikačních dovedností. Dále na zvyšování sebevědomí  žáků, schopnost naslouchat si a respektovat se navzájem. Zlepšovat odolnost dětí vůči rizikovému chování. Umožnit žákům společně realizovat aktivity a získat pozitivní zážitky pro třídní kolektiv a posílit tak vztahy ve třídě.
Programy budou uskutečneny ve třech tříhodinových blocích, od října do prosince tohoto roku, ve spolupráci s pracovníky Světlo z.s.Kadaň. Do programu jsou vybrány tři třídy z naší školy.
 
 

V rámci prevence se pro rodiče našich žáků uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 (po třídních schůzkách) v aule naší školy dobrovolná přednáška na téma KYBERŠIKANA a bezpečný pohyb na síti, na kterou všechny rodiče srdečně zveme.

 


 

 

Netiketa

Pravidla slušného chování na internetu

je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro Internet) a slova etiketa.

Mnoho lidí si myslí, že při vstupu do internetového světa mají naprostou anonymitu. Což je velký omyl – téměř vždy se dá pomocí různých metod internetový uživatel vystopovat. Hodně uživatelů si to neuvědomuje, takže permanentně vstupují do nebezpečí tím, že na chatech nebo diskuzích ostatní uživatele urážejí, vysmívají se jim nebo se o nich vyjadřují vulgárně. Z těchto konfliktů pak vznikají tzv. flame war, které mnohdy přerostou v osobní hackerské spory, ohrožující počítače všech účastníků.

Je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé.

DESATERO  NETIKETY:

1.   Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele.

2.   Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci na síti.

3.   Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.

4.   Nevyužívejte počítače ke krádežím.

5.   Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.

6.   Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.

7.   Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.

8.   Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.

9.   Uvažujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.

10.  Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.


 

Nově zřízená telefonní linka

Linka 116 000 je určena pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky, širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.

Linka Ztracené dítě 116 000
non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké

Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud to není ztracené.